Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Licens-/försäkringsregler

Vanliga frågor angående förändringen av licens-, och försäkringssystemet

Bakgrund

Hela förbundets gemensamma licens-, och tävlingssystem inklusive klubbmedlemskap bygger på att alla inblandade vill vara en del av Svemos hela verksamhet. Vi är alla en del av verksamheten, det är vi alla tillsammans som utgör Svemo och det är vi alla som tillsammans måste ta ansvar för vår verksamhet.

Den som inte vill vara en del av Svemo berörs inte av detta men kan heller inte räkna med att använda någon del systemen som vi tillsammans har skapat. På samma sätt kan inte Svemo ta ansvar för verksamhet som bedrivs av andra organisationer eller enskilda som inte vill vara med i vår gemenskap.

 

Fråga:

Måste alla som kör på banorna ha en Svemo-licens eller kan man använda sin privata försäkring eller andra licenser?

Svar:

- Ja, alla måste ha en Svemo-licens för att allt inom vårt gemensamma försäkringssystem ska hänga ihop. En eventuellt privat försäkring räcker inte. ProvaPå-licens, Arrangemangslicens, Klubblicens eller mer avancerad licens ska användas.

- Det viktiga för oss är att man vid eventuell olycka kan säkerställa att den skadade hade licens (och därmed var försäkrad), samt var och när skadan inträffade.

- Det fungerar inte att använda sin privata försäkring istället för en Svemo-licens.

- Det fungerar inte heller att använda licens utfärdad av något annat förbund eller organisation som inte är anslutet till FIM.

 

Fråga:

Vad händer om någon kör på banan utan licens och skadar sig eller någon annan?

Svar:

- Den som kör utan licens kan vara helt oförsäkrad och bryter samtidigt mot våra regler. Kör han/hon på någon annan förare (med Svemo-licens), funktionär eller publik så gäller den påkördes licens/försäkring.

- Om klubben tillåter förare att köra på banan utan licens och en olycka inträffar med en annan olicensierad förare så har vi ett osäkert läge vad gäller vem som ska räknas som ”ansvarig” för det inträffade, särskilt om en eller båda helt saknar försäkring.

- Är det inom klubbens ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet så bör alla klubbar informera tydligt om att den som ger sig ut på banan ska ha en Svemo-licens.

- Om enskilda förare ger sig ut på banan och kör på tider då klubben inte har öppet för verksamhet så gäller inga av Svemos försäkringsskydd.

 

Fråga:

När en klubb bedriver en träningsverksamhet utses ofta en träningsansvarig som öppnar och stänger grinden etc. Är det denna persons ansvar att kontrollera att alla har en Svemo-licens och därmed gällande försäkring?

Svar:

- Klubbarna får själva avgöra hur det vill hantera frågan. Klubben kan sin egen verksamhet bäst. Det ligger säkert även i klubbens eget intresse att ha kontakt med dom som vistas på banan för att informera om säkerhetsregler och inbjuda till medlemskap i klubben. Vi kan inte ha centralt fastställda regler för hur det ska hanteras då verkligheten ser så olika ut i alla klubbar och de olika grenarna.

 

Fråga:

Om en träningsansvarig missar att kontrollera att någon har licens och den föraren skadar sig på banan, blir då den träningsansvarige personligt ansvarig för skadeersättning?

Svar:

- Om klubben är tydlig i sin information till förarna som vistas på banan vilka regler som gäller, så att förarna på banan inte kan undgå att ta del av informationen så kan inte en enskild träningsansvarig göras personligt ansvarig.

- Ansvaret vilar naturligtvis i första hand på föraren, men han/hon ska inte kunna hävda att: ”- Jag visste inte!”

- Målbilden är naturligtvis att en egen licens är lika viktig som en egen hjälm.

 

Fråga:

Kan klubben själv besluta att alla som kör på klubbens banan ska ha en licens utfärdad av Svemo?

Svar:

- Ja. Det är klubben som beslutar vilka regler som gäller på klubbens bana eller för klubbens medlemmar. Det liksom andra beslut om vilka förhållningsregler som gäller i klubben eller på anläggning, såsom säkerhet, medlemskap, träningsavgifter, arbetsdagar med mera. Klubben är suverän att besluta om sina egna regler så länge dessa inte bryter mot Klubbens egna-, Svemos-, eller RF:s stadgar eller mot Svensk lag.

 

Fråga:

Kan en klubb friskriva sig från ansvar vid olycka som sker på anläggningen genom att t.ex. sätta upp en skylt om att alla kör på egen risk?

Svar:

- Nej. Tidigare händelser och rättsfall visar att det inte fungerar på det viset. ”Egen risk” är inte ett juridiskt hållbart uttryck. Men rättsläget är osäkert.

- Dessutom bryter både förare och klubb mot de gemensamma stadgarna och reglerna, vilket i sig inte är tillåtet.

 

Fråga:

Kan klubben bedriva sin ProvaPåverksamhet genom att använda Arrangemangslicensen?

Svar:

- Nej. Arrangemangslicensen är konstruerad för att kunna hantera arrangemang som faller utanför det nuvarande licens-/verksamhetssystemet eller andra typer av ”specialarrangemang”. För klubbens ProvaPå-verksamhet finns en ProvaPå-licens som gäller det datum den utfärdats.

 

Fråga:

Kan en förare som tar Klubblicens i vår klubb träna på alla klubbens banor?

Svar:

- Ja, undantaget är Roadracing och Dragracing. Han/hon kan dessutom träna på samtliga andra banor så länge det sker i en Svemoansluten klubb och i ordnad form, dvs. på tid och plats klubben angett att träning kan bedrivas.

 

Fråga:

Hur ska föraren skaffa Klubblicens?

Svar:

- Föraren går med som medlem i en klubb. Klubben lägger in föraren som medlem i klubbens register i IdrottOnline, därefter kan föraren köpa en Klubblicens genom Svemo TA, på samma sätt som alla andra personliga licenser. Medlemskap i en klubb är en förutsättning för att kunna köpa Klubblicens.

 

Fråga:

En förare med klubblicens kan bara delta i klubbtävling för den klubb och gren som är angiven på licensen, varför kan han/hon inte tävla på annat ställe?

Svar:

- Klubblicensen är i grunden en träningslicens. Kostnaden för klubblicens har satts mycket lågt för att det inte ska vara ett ekonomiskt hinder för en förare att skaffa en enkel form av träningslicens. För att underlätta för klubbar och förare att ordna enkla klubbtävlingar öppna för många av klubbens medlemmar ska Klubblicensen dessutom gälla för klubbtävling i den aktuella grenen och klubben. Skulle Klubblicensen öppnas även för andra grenar än den på licensen angivna eller för klubbtävlingar även i andra klubbar så ökar den ekonomiska risken avsevärt och det finns redan andra licenser som kan användas.

 

Fråga:

ProvaPå-licensen har ett påtryckt pris, 150: - måste klubben ta det priset?

Svar:

- Nej. Priset är påtryckt för att ett stort antal klubbar vill ha det så.

- Det är upp till klubben att besluta om man vill ta ett lägre pris eller ge någon form av rabatt.

 

Fråga:

Får utländska förare köra på banan med sin licens?

Svar:

- Ja, en utländsk förare med licens i motorcykelorganisation som är ansluten till FIM kan använda sin licens. Det krävs även en "International Guest License", som innehåller en tredjepartförsäkring, utfärdad på den bana föraren avser att köra (föraren måste utöver detta ha eget personligt olycksfallskydd).

 

Vi finns tillgängliga för att svara på ytterligare frågor. Sänd gärna era synpunkter och frågor på mail till:

per.westling@svemo.se eller annika.pettersson@svemo.se så svarar vi så snabbt vi kan.

Uppdaterad: 2018-10-11 14:51
Skribent: Stefan Lang
Epost: stefan.lang@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping