Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Swedish Sidkarta
Logga in
motocross.595x150
Tillbaka Skriv ut
Information Team och Team-Service SM Motocross 2019

(Uppdaterad, 2019-02-14) 

 

2019 års SM-arrangörer och Svemos motocrossektion

Välkomnar Ert team till en ny säsong!
För att underlätta i planeringen kommer här aktuell information för årets säsong.
Ta Er tid att läsa detta, det tjänar både Ni och Vi på!


Ola Andersson ansvarar i samråd med respektive arrangör för placeringen av Teamen och dess förare samt hela A-depåns utformning (inom A-depån tillåts endast försäljning och/eller utställare efter särskilt tillstånd från respektive arrangör, extra avgift för detta kan tillkomma och beslutas av respektive arrangör!).
Obs! Endast miljövänliga tvättmedel får används på tvättplatserna!

- El ingår ej i Teamavgiften. Vill du ha el till din depåplats tillkommer det på fakturan för Teamavgiften.
Denna el är endast avsedd för Teamfordon. Förare betalar egen el i samband med anmälan till tävlingen.
- Teamanmälan avser samtliga deltävlingar och ingen prisreducering sker vid frånvaro från en deltävling. 


A-Team

För att klassas som A-Team krävs: 
- Svemo-Teamlicens för teamet och samtliga förare (minst 1st)
(Läs mer om Svemo-Team/-Företagslicens)
- Professionellt ekipage/tält (ex. endast skåpbil & husvagn klassas ej som A-Team!)
- Området runt uppställningsplatsen skall hållas städad.
- Team som använder Easy-up-tält måste använda bakgrund för tälten, det får ej vara öppet bakåt!


Anmälan:
Team-anmälan för säsongen sker genom särskild blankett (länk till anmälningsblankett finns längst ner på denna sida) som skickas till Svemo-kansli. När blanketten inkommer till kansliet faktureras Teamavgiften utifrån Teamets storlek och de val som markerats på blanketten.
Senast 10 dagar före respektive SM-deltävling är det obligatoriskt för godkända Team att informera/bekräfta till arrangören om Teamen kommer till tävlingen, antal förare, vilka förare etc.
Kontaktuppgifter till arrangörernas Team-/Depåansvariga för respektive deltävling skickas på mail till godkända team!


Avgift depåyta:
Team 1
200m2 (Längd 20m, Djup 10m*) - Avgift: 12 000 kr (kostnad för el per deltävling tillkommer)

Team 2
120m2 (längd 12m, djup 10m*) - Avgift: 10 000 kr (kostnad för el per deltävling tillkommer)

* Angiven yta anger endast Teamets yta. Teamets förare inkluderas inte i denna kvadratmeter yta!
Teamets uppbyggnad ska tydligt beskrivas med en skiss så att man ser Teamfordon och förarfordon och storlek på dessa!

Observera!
Avgiften och teamanmälan avser samtliga deltävlingen. Ingen prisreducering sker vid frånvaro från en eller flera deltävlingar.


EL
220V = 400 kr per deltävling (bokas på särskild blankett och läggs på fakturan)
380V = 600 kr per deltävling (bokas på särskild blankett och läggs på fakturan)

 

Önskar förare egen el måste det bokas och betalas vid anmälan till tävlingen. Teamen uppmanas att informera sina förare om att förare som tar el utan att erlägga avgift kan komma att bötfällas och få startförbud i aktuell tävling av arrangören!


Betalning Team-avgift: 
När teamet godkänts skickas faktura från Svemo på avgift enligt vald depåyta. Fakturan skickas till angiven adress och Team-avgiften ska vara betald enligt senaste betaldag på fakturan.
Avgiften inbetalas till Svemo och avräkning görs för särskilda tävlingsavgifter m.m. Överskottet tillfaller SM-arrangörerna.

I avgiften ingår:
- En väl planerad plats i A-depån (för storleken på depåytan och aktuell avgift, se ovan under rubriken "Avgift").
- 5 st entrébiljetter för Teampersonal. Önskas ytterligare entrébiljetter kostar dessa 100 kr/st men max 5st/tävling. Därefter betalas fullpris och köps av arrangören. 
- A-depåpass för Teamfordonet samt 1st B-Park för parkering av person/transportbil.
- Passerkort för teamchef som ger fri entré samt tillträde till bandepån.

Placering:
A-teamen kommer att placeras inom ett särskilt område/gata likt VM MXGP,MX2.
Inom området tillåts endast Teambussen/lastbilen/Teamtältet.
Förarnas husbilar/fordon parkeras direkt bakom teamet när detta är möjligt. Respektive arrangörs yta avgör med prioritering på en representativ A-depå, för förares fordon/boende inte placeras bakom teamen skall avståendet till teamet vara nära.
Personbilar parkeras inte i A-depån utan på av arrangören anvisad plats!


Team Service
Branschföretag som vid SM-tävlingar bedriver service till teamen kan anmäla sig som Team Service.
Ingen försäljning får bedrivas av Team Service företag i depån!

Placering:
Placeringen i depån kan variera beroende på arrangörens förutsättningar. Ola Andersson i samråde med respektive tävlingsarrangör ansvarar för placeringen av företaget/Team Servicefordonet i depån.

Avgift:
5 000 kr (enhetsavgift för hela säsongen). Summan faktureras från Svemo när anmälan inkommit.
Eventuell el betalas till respektive arrangör. (220V = 400 kr) (380V = 600 kr)


Följande ingår:
- Passerkort för företagets ansvarige på plats samt 1 st bilpass för Team Servicefordonet.
- Företaget erhåller motsvarande sponsornivå Stöd-Sponsor i mx-future och får sin logotyp tryck på utvalda platser (bl.a. www.svemo.se, på resultatlistor och roll-up vid respektive tävling.)

Anmälan görs på samma blankett som Teamanmälan, se längst ner på denna sida
.Passerkort och Bilpass
Teamchef ber vi att i första hand återanvända sitt svarta kort sedan tidigare säsongen (nytt årsmärke utdelas om teamet godkäns)
ta fram dessa och erhålla ny årsmärkning. Vänligen meddela om ni även önskar nya plastkort eller endast årsmärke "-19" i samband med anmälan av Teamet!

Vi vill understryka vikten av att aktuella passerhandlingar används på rätt sätt och av rätt pesoner och att inga obehöriga vistas i depån. Svemo äger rätt att dra in samtliga utställda passerhandlingar och bilpass. Föraren ställs ansvarig för Teamets personals/medlemmars uppträdande i samband med tävling.


Parc Fermé
Direkt efter det sista heatet i respektive klass tas motorcyklarna för de 3 främst placerade, totalt i dagens tävling, in i Park fermé. Motorcyklarna måste stå kvar i 30 minuter efter det att segraren av heatet passerat mållinjen. 

 

Miljö
Speciell uppsugningsmatta, miljömatta, ska användas vid uppställning av MC i depå. Vi ber alla att vara extra uppmärksamma på att ha uppsugningsmatta (miljömatta), annars kan föraren dömas till straffavgift av arrangören. Observera också att samtliga fordon (husbilar, husvagnar etc.) som parkeras i depån måste ha uppsamlingskärl för spillvatten!

 

 


Intresseanmälan/ Bekrätelse! (NYTT)
Ett begränsat antal team kommer att bli godkända för MXSM 2019. Varje inkommer intresseanmälan kommer att kontrolleras och team med stöd/samarbete med mc-tillverkare kommer att ha förtur att godkännas som A-Team för 2019 års SM-säsong.
När teamen godkänts, då kommer faktura att skickas. När betalningen är mottagen, då får teamets kontaktperson ett slutgodkännande.

Senast 10 dagar före respektive SM-deltävling är det obligatoriskt för godkända team att informera/bekräfta till arrangören om: Teamen kommer till tävlingen, antal förare, vilka förare etc.
Kontaktuppgifter till arrangörernas Team/depåansvarig för respektive deltävling skickas på mail till anmälda team!

 

Kom ihåg!

Teamanmälan ska vara Svemo tillhanda senast 1 mars


Anmälningsblankett (pdf) - OBS! Ny blankett för 2019!

 

 

Väl mött ute på banorna!

Önskar årets SM-arrangörer och Motocrossektionen!

 

 

bild teamfordon

Uppdaterad: 2019-02-14 13:25
Skribent: Peter Isgren

Nu finns en uppdaterad startlista till Lag-SM 2019 att ladda ned.

2019-09-06

Lediga startplatser kvar för i anmälan.

2019-09-06

Nu finns startlistan till Lag-SM 2019 i Helsingborg att ladda ned.

2019-08-28


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Grensponsor

PSR
Race Magazine
Scott
KTM
Yamaha
Husqvarna
Hagström
Made
MXCarro
Kumlin
MXinaction
Johanssons Bilvård
JSS
RG3
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping