Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Klubbyte

Klubbyte utförs  i förarnas profiler i Svemo TA.
 
Du kan utföra klubbytet när du ser ett aktivt medlemskap i den nya klubben.
- Logga in i din profil i Svemo TA.
- Gå in under "Övergångar" och ansök om ny övergång.
- Klicka på den gren ni vill ansöka om övergång.
- Välj till vilken klubb ni vill byta.
- Skicka ansökan.
- Har du haft årslicens under föregående år och är 12år under kalenderåret eller äldre, ska du betala övergångsavgiften 300:- i din varukorg. När betalningen är genomförd skickas mail till gamla och nya klubben som ska bevilja din övergång. Du kommer att få mail när klubbarna bekräftat din övergång och därefter ändrar förbundet din klubbtillhörighet.
 
 


Bestämmelser för klubbyte
6.5.1
Förare som har träning-/tävlingslicens för en klubb och som önskar övergå till en annan klubb
skall registrera detta i Svemo TA samt erlägga gällande avgift för byte av klubb.
6.5.2
Övergångsbestämmelser kan variera mellan Svemos olika grenar. Grenspecifika
bestämmelser och regler för förare som avser att delta i serieverksamhet, framgår i
respektive grens SR.
6.5.2.1
Förare, vars klubbtillhörighet inte regleras av särskilt avtal mellan förare och klubb, kan
börja tävla för sin nya klubb, efter att övergången registrerats i Svemo TA, förutsatt att
föraren är registrerad som medlem i denna klubb och inte är spärrad för att lösa licens,
att gällande avgift för byte av klubb inbetalts till Svemo samt att övergången godkänts i
Svemo TA av den klubb föraren lämnar. Om den klubb föraren lämnar inte godkänner
övergången, träder denna i kraft 6 månader senare.
6.5.2.2
Förare som inte innehaft årslicens under föregående kalenderår, får efter årsskiftet börja
tävla för ny klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till annan klubb i Svemo TA,
förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och av klubben inte
spärrad för att lösa licens.
6.5.2.3
Den som enbart innehaft tillfällig licens under föregående kalenderår kan efter årsskifte
börja tävla för annan klubb, genom att ändra klubbtillhörigheten till den nya klubben i
Svemo TA, förutsatt att föraren är registrerad som medlem i denna klubb och av klubben
inte spärrad för att lösa licens. För klubbyte under kalenderåret, om tillfällig redan är
löst, måste föraren registrera klubbyte i Svemo TA samt erlägga gällande avgift.
6.5.2.4
Förare som önskar lämna klubb som upphört, inte längre är ansluten till Svemo eller
med vilken kontakt inte kan nås, får så fort Svemo konstaterat detta, börja tävla för
annan klubb.
6.5.3
Vid tvistemål om byte av klubb kan part begära att grensektion, för den gren där
föraren har sin licens, tar upp ärendet till behandling och beslutar i frågan. Besked från
grensektionen kan överklagas till Svemo Styrelse inom 1 vecka efter beslutet erhållits och
kan därefter inte vidare överklagas.
6.5.4
Möjlighet att tävla för fler klubbar
Möjlighet att tävla för fler klubbar i olika grenar finns.

 

Uppdaterad: 2019-02-14 13:46
Skribent: Eva Ericson

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping