Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Framgångsresa på två hjul
Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

Svemo är ett förbund som organiserar allt tävlingsverksamhet inom motorcykel- och snöskotersport. Det omfattar bland annat grenar som speedway, motocross, enduro, roadracing och trial. Totalt sett brukar vi ange att vi organiserar runt 25 grenar, fördelade på 8 sektioner. I likhet med andra livsstilssporter som ridsport och segling, har vi oerhört hängivna medlemmar och förare. De flesta av våra sporter engagerar inte bara utövarna, utan ofta hela familjer.

 

 Under de senaste åren har vi också tagit en del beslut inom Svemo som stärkt förbundet på ett sätt som vi själva tror saknar motsvarighet. Styrelse, kansli, sektioner och distrikt har arbetat intensivt och långsiktigt för att skapa utveckling. Några av de åtgärder vi genomfört tänkte jag redogöra för nedan.

 

 För några år sedan insåg vi att det tidigare licenssystemet tillät ett stort antal utövare att träna och i viss mån tävla utan personlig licens. Eftersom försäkring ingår i licensen skapade detta stora problem och kostnader. Licenssystemet gjordes därför om, och även om olyckskorparna kraxade att vi skulle tappa licenser, så blev effekten den omvända. Vi har på kort tid dubblerat antalet licenser, och tydliggjort värdet av licensen för våra utövare. Det har dessutom ökat omsättningen i förbundet väsentligt.

 

 Med de ökade resurserna, har vi kunnat starta ett antal projekt. Vissa är centrala och vissa är grenbundna. Bland de projekt som sektionerna kunnat initiera finns rekryteringsprojekt, läger för breddåkare, läger för kvinnliga förare, förbättrade arrangemang och säkerhetsprojekt. Totalt sett har sektionerna ansökt om och fått pengar för runt 20 projekt som ska leda till en bättre verksamhet inom idrotten.

  

 Vi har också kunnat köra igång ett antal centrala projekt som ska lyfta alla sporter vi administrerar. Här finns projekt som en digital utbildningsplattform, satsning på en plattform för rörlig bild, projekt för att stärka funktionärernas roll inom Svemo och särskilda satsningar på säkerhet och miljö/hållbarhet. Totalt sett har vi mellan 5 och 10 liknande projekt igång.

 

 Vi har också en omfattande organisationsutredning igång, för att se över hela vår organisation med tanke på de omvärldsförändringar som påverkar och har påverkat vår verksamhet. Urbanisering, digitalisering, befolkningsstruktur och arbetslivets förändringar har alla påverkan på våra sporter och hur de administreras.  Vår syn är att idrott inte kan organiseras på samma sätt som för 50 år sedan, utan vi måste helt enkelt hitta ett modernare sätt att arbeta inom förbundet. Genom ett stort antal workshops, möten och enkäter har vi fått fram ett antal åtgärder som vi nu analyserar ihop med distrikt och sektioner. En minst sagt spännande resa!

 

 Vi har också med stöd av RF:s strategiska inriktning mot 2025 skapat ett formellt samarbete med SMC(Sveriges Motorcyklister). I detta samarbete kan vi gemensamt stärka vår påverkan mot myndigheter och andra intressenter; vi kan jobba tillsammans och inom våra organisationer med rekrytering; och våra medlemmar får fler och bredare aktiviteter att välja bland.

 

 Internationellt har Svemo också flyttat fram positionerna, och vi räknas idag som ett av de sju viktigaste länderna inom internationell motorcykelsport. I tillägg ses Svemos administration och utveckling som ett föredöme bland andra nationer, och vi har haft ett flertal andra nationella förbund på besök på kansliet i Norrköping för att se hur vi löser saker och ting i Sverige.

 

 Vår senaste satsning sker i samverkan med RF och SISU:s distriktsorganisationer. Det handlar om att komma närmare våra klubbar och deras verksamhet och att hjälpa dem med administration, rekrytering, utbildning och andra utvecklingsfrågor – främst via våra distrikt.

 

 För att sammanfatta så har Svemo på de senaste 4 åren dubblat sin omsättning från runt 20 MSEK till strax över 40 MSEK. Vi har i jämförelse med andra förbund en mycket hög självförsörjningsgrad (över 85 %), och kan därför initiera och driva ett stort antal centrala och grenspecifika projekt för att skapa utveckling.  Vi har också fördubblat antalet sålda licenser, och fördubblat antalet medlemmar. Svemo har idag över 150 000 personer som är medlemmar i Svemo-anslutna klubbar (enligt Idrott OnLine), vilket gör oss till RF:s sjätte eller sjunde största förbund numera.

 

 Svemos resa är naturligtvis fantastisk, men den ställer också ökade krav på förbundet. Vi måste visa att vi kan förändra verksamheten så att den uppfattas som mer modern och attraktiv; vi måste styra de ökade ekonomiska resurserna till områden där vi kan få bäst effekt; vi måste fortsätta att tänka långsiktigt; och vi måste hela tiden ha föreningarnas och medlemmarnas bästa framför ögonen. Och även om förbundets framgång mäts i ekonomiska och administrativa termer, så får vi heller inte glömma att de idrottsliga resultaten är av stor vikt. Vi är – trots allt – ett idrottsförbund och ska ha sportslig utveckling som främsta mål.

Håkan Leeman 
Ordförande Svemo

Uppdaterad: 2017-10-05 09:52
Skribent: Anna Arnér
Epost: anna.arner@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping