Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Valberedning

Så här beskrivs Valberedningens uppgift i Svemo:s stadgar, kap. 3 § 1:

 

Sammansättning och mötesrutiner

Valberedningen skall bestå av kvinnor och män och utgörs av sammankallande och minst tre (3) övriga ledamöter. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

Åliggande Nationellt grenmöte

Valberedningen skall inför de Nationella grenmötena tillfråga sektionens medlemmar om de står till förfogande för ytterligare en period. Valberedningen skall inhämta förslag på kandidater till grensektionen från föreningarna. Resultatet skall sammanställas och lämnas till det Nationella grenmötet utan att valberedningen lämnar förslag.

 

Åliggande förbundsmötet

Före förbundsmöte skall valberedningen:

  • Skriftligen tillfråga dem, vars mandattid går ut om de vill kandidera för den kommande perioden.
  • Skriftligen informera SDF och föreningarna vilka som står i tur att avgå och vilka som avböjt återval, samt låta SDF och föreningarna avge förslag till kandidater för de val förbundsmötet skall göra.
  • I föredragningshandlingarna till förbundsmötet meddelar valberedningen sitt förslag samt även namnen på de som i övrigt nominerats.
  • Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.
  • Den som ingått i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningen skall fortlöpande följa arbetet i förbundsstyrelsen.

Nominering vid förbundsmötet

Vid förbundsmötet föreligger fri kandidatnominering, vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits av valberedningen. Den som föreslår kandidat som inte är närvarande vid mötet skall skriftligen kunna styrka att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

För att kontakta Valberedningen, se info i menyn till vänster. 

Uppdaterad: 2016-01-14 15:36
Skribent: Stefan Lang

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping