Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Disciplin- och besvärsnämnden

Idrottens bestraffningsregler återfinns i 14 kap. av RFs stadgar. Förbundsstyrelse är första instans. Beslutanderätten i disciplinärenden kan delegeras till visst organ hos förbundet. Enligt Svemo:s stadgar, avsnitt 5 § 4, får Svemo:s förbundsstyrelse överlåta sin bestraffningsrätt till särskild disciplinnämnd.

 

Förbundsstyrelsen har utsett en disciplin-, och besvärsnämnd bestående av fyra ledamöter. Ordföranden ska ha avlagt en juridisk examen.

 

Till grund för disciplin-, och besvärsnämndens verksamhet ligger RFs stadgar, förbundets stadgar, förbundets tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt anvisningar och övriga beslut av förbundsmötet, förbundsstyrelsen och av styrelsen utsedda organ.

 

Disciplinärenden handläggs enligt ett domstolsliknande förfarande. Den som blir anmäld får tillfälle att yttra sig över anmälan. Parterna har rätt att ta del av samtliga handlingar i rendet. Muntlig förhandling kan hållas inför disciplin-, och besvärsnämnden. Om den anmälde så begär, hålls som regel alltid muntlig förhandling. Nämndens beslut är skriftliga. Av RFs stadgar följer att klagorätt föreligger. Överklagande sker till Riksidrottsnämnden.

Uppdaterad: 2016-04-13 14:29

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping