Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Projekt: Verksamhetsutveckling

Projekt: Verksamhetsutveckling inom föreningen

  

Del 1 - skattningsanalys med SISU - Belopp att söka: 5000:-/klubb

Del 2 - kan bara sökas av klubbar som genomfört del 1 -
Belopp att söka: Max 20 000:- för utveckling av områden för barn och ungdomar 7-25 år som tas fram i skattningsanalysen i del 1.

  

Sex föreningar kommer att beviljas medel för detta projekt som är uppdelat i 2 delar.

  

Del 1

Analys av föreningen (skattning). Föreningen genomför en skattningsanalys för att komma fram till starka respektive svaga sidor. Skattningen ska göras med representanter från fler målgrupper i föreningen, t ex förare, funktionärer osv och inte bara styrelsen. 
Ta tillfället att med medlemmarnas hjälp identifiera föreningens nuläge och vilka utvecklingsbehov som finns för att skapa en plan för fortsatt arbete. Arbetet sker med hjälp och stöd av SISU Idrottsutbildarna som också kan hjälpa till i fortsättningsarbetet i del 2. Det är SISU som har skattningsverktyget.  Vi kommer att erbjuda möjigheter för erfarenhetsutbyte mellan föreningar som deltar.

Skattning kan göras på två olika sätt:

a) Genomförande via skattningsverktyg online och då skickas enkäten ut till ansvarig i föreningen som i sin tur skickar till alla som deltar. Svaren kommer att hamna hos SISU Riks som sedan skickar det vidare till ert SISU-distrikt för fortsatt arbete.

b) SISU-konsulenten kommer till föreningen och genomför skattningsanalys på papper.

 

De sex föreningar som beviljas bidrag erhåller 5000:- när projektansökan godkänns.
Bidraget ska täcka omkostnader i samband med analyskvällen.

 

Del 2

I analysarbetet framkommer vilka områden som föreningen bör arbeta med för att utveckla verksamheten för barn och ungdomar 7-25 år. När återrapporten för del 1 är godkänd kan föreningen ansöka om bidrag för detta arbete.

Max 20 000:- uppdelat på 50 % vid godkänd ansökan och 50 % då projektet avslutas och återrapporten är godkänd.

 

Sammanfattningsvis

För del 1 kan endast ett fast belopp om 5000:- sökas och detta betalas ut vid godkännande av projektet.

För del 2 kan max 20 000:- sökas efter godkänd återrapport för del 1. 50 % betalas ut vid godkännande och 50 % vid godkänd återrapport.

 

Ansökan

Ansökan kan endast skickas in via föreningens IdrottOnline-sida och görs på ett särskilt ansökningsformulär som finns under fliken Idrottsmedel.
 

I Idrottsmedel väljer ni rubriken Ansökningar i menyn till vänster på sidan. På den sida ni då kommer till klickar ni på den stora knappen "Skapa ansökan" som återfinns till höger på sidan och där söker ni fram "Idrottslyftet 2017 Svemo" i rullisten i fältet "Idrottsmedel"

 

För att kunna söka måste föreningen ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret på IdrottOnline.

Har ni detta uppfyllt kan ni också registrera en Idrottslyftsansvarig firmatecknare.
Det är endast dessa 3 som kan skicka in Idrottslyftsansökan

 

När ni kommit in i ansökningsformuläret väljer ni området Verksamhetsutveckling inom föreningen del 1.

Fortsätt fylla i resten av fälten. De fält som är markerade med en röd stjärna är obligatoriska att fylla i.

Belopp: 5000:-

Svemo meddelar de sex klubbar som fått del 1 godkänd när det är dags att söka del 2.

 

Manual 

Här hittar du en manual för hur man söker Idrottslyftet via IdrottOnline
Om du kör fast, kontakta supporten


Sista ansökningsdatum

31 mars 2017

  

Godkännande av ansökan för del 1

Efter arbetsgruppens möte (efter ansökningstidens utgång) kommer meddelande i Idrottsmedelapplikationen om ert projekt är godkänt eller inte.

Svemo kan också komma att begära in komplettering innan er ansökan godkänns.

Det är mycket viktigt att ni går in på Idrottslyftsfliken för att se vilken status er ansökan har.

Först när del 1 har återrapporterats (skattningen är genomförd och bifogad till återrapporten) kan del 2 sökas.

 

Redovisning/återrapportering

Redovisning av del 1 ska ske senast 1 juni 2017.

Redovisning av del 2 ska ske senast den 1 december 2017.

Även redovisning/återrapportering sker via er IdrottOnline-sida. När ni får ert projekt godkänt av Svemo genereras en återrapport på föreningens Idrottsmedelsida.

Läs igenom denna återrapport under ert ärende innan ni genomför projektet, så ni vet vilka uppgifter som ska samlas in och redovisas. 

 

Fyll i blankettens alla fält.

 

Om inte redovisning skett senast 1 december 2017 kommer pengarna att omfördelas till annan förening.

 

Utbetalning
Utbetalning av 5000:- sker vid godkännande av projektet del 1. För del 2 utbetalas 50 % vid godkännande av projektet och resterande 50 % betals ut efter godkänd redovisning/återrapport.

 

 

 

Uppdaterad: 2019-01-09 15:28
Skribent: Lena Bleckman
Epost: lena@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping