Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Rekrytering 2017

Sveriges största satsning på rekrytering inom MC-sport startades 2012 av Gabriel Losell på Svenska Event & Reklam AB i samarbete med Svemo.

Denna satsning har varit väldigt framgångsrik de senare åren och fortsätter även 2017.


Information Prova på MC-Sport 2017
Svemos avtal och samarbete kring rekrytering med Svenska Event & Reklam AB fortsätter även 2017.
Svemo är samarbetspartner och har godkänt detta rekryteringsprojekt. Verksamheten omfattas av de försäkringar som finns inom Svemo och verksamheten ska bedrivas inom godkänt banområde och följa gällande regelverk och samtliga deltagares personnummer ska registreras och sändas till Svemo efter aktiviteten.


Svenska Event & Reklam AB tillhandahåller motorcyklar, skyddsutrustning och bränsle för användning under aktuell prova på dag för barn och ungdomar 4-12 år. 
Detta ger ett stort antal tillfälle att gratis prova på motocross som bidrar till att skapa en kontinuerlig återväxt av aktiva, ledare & funktionärer som ger ringar på vattnet och positiva effekter för klubbar, bransch och förbund.
Område för projektet är Södra / Västra / Östra och Nedre Norra distriktet.
Bokning av datum kommer att ske med hänvisning till geografi och logistik.


Det är också viktigt att i en förlängning engagera barn och ungdomar i en meningsfull fritidssysselsättning. Projektet drivs av Svenska Event & Reklam AB med Gabriel Losell som projektansvarig.

Svemo har till detta projekt avsatt Idrottslyftsmedel á 10 000 kr för varje prova på tillfälle, där maximalt 30 st tillfällen erbjuds. (Först till kvarn gäller för bokning och betalning av bokningsavgift och genomförande.)Grundläggande information för klubbar som är intresserade av projektet
1. Projektet vänder sig till Svemo-anslutna föreningar (inom Södra, Västra, Östra och Nedre Norra distriktet) som är anslutna till IdrottOnline.
(För ej anslutna klubbar se: Aktivera föreningen i IdrottOnline)

2. Respektive klubb kontaktar Svenska Event & Reklam AB för bokning av ledigt datum. Projektet genomförs på helger mellan slutet av april till och med september med uppehåll i juli.

3. Aktuell bokningsavgift á 10 000:- betalas mot faktura från Svenska Event & Reklam AB vid bokningstillfället. (Datum garanteras först när betalning av bokningsavgift är Svenska Event och Reklam AB tillhanda.)

4. När Svenska Event & Reklam AB erhåller betalning, sänds bokningsbekräftelse och information till aktuell klubb via angiven e-postadress vid bokningstillfället.

5. Klubben ansöker om bidrag från Svemos Idrottslyft 2017 för dessa 10 000 kr.

Mer information om hur man ansöker och återrapporterar projektet i Idrottslyftsmedelfliken i IdrottOnline hittar du under Idrottslyftet på hemsidan

 

OBS! Ansökan kan endast göras i Idrottsmedelfliken i klubbens IdrottOnline. För att kunna söka måste föreningen ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret i IdrottOnline.

 

Se specifik manual


6. När klubbens ansökan har godkänts i Idrottslyftsmedelfliken i IdrottOnline (vilket sker för samtliga klubbar som fått bokningsberättelse från Svenska Event & Reklam AB) genereras en återrapport som klubben ska fylla i och skicka in direkt efter genomförd prova på-dag. OBS! Läs igenom denna återrapport innan prova på-dagen så ni vet vilka uppgifter som ska samlas in och redovisas.

7. När klubbens återrapport är inskickad (senast 10 dagar efter prova på-dagen) i Idrottsmedelfliken och har godkänts av förbundet sker utbetalning av 10 000 kr direkt från RF (Riksidrottsförbundet)


Respektive klubb tillhandahåller och ansvarar för följande:
Klubben genomför prova på dagen med ledning av Gabriel Losell och klubben ska upprätthålla en god säkehetsnivå på anläggningen/Banan där prova på verksamheten sker. Kan inte förarnas säkerhet garanteras, har Gabriel Losell möjlighet att skjuta fram eller avbryta aktiviteten tills dess att klubben vidtar nödvändiga åtgärder.
Funktionärer från klubben ska vara behjälpliga med att lasta ur motorcyklar, utrustning, bränsle etc ur transportfordonet och att motorcyklar och stövlar är rengjorda efter aktiviteten, innan de lastas in i transportfordonet igen, så att de kan användas av nästa klubb.

Klubbn ansvarar för lokal marknadsföring av aktuell prova på dag (Facebook, skolor, föreningar, butiker, lokal media m.m.)

För att dagen skall genomföras smidigt så ska minst 10 funktionärer finnas på plats från 1-1,5 timme innan starttid och fram till 1 timme efter stopptid för projektets genomförande på banan.

Funktioner för funktionärerna:

1st person som sköter inskrivning (Enkel datorvana krävs, Exel dokument)
2-3st personer för klädombytet
2-3st personer till utsläpp/intag/instruktioner (Gärna klubbens barnledare)
4st personer ute på banorna som hjälperda till de trillar/stannat

Normalt sätt finns ingen tid för pauser, så extra personal utöver ovanstående kan vara en god idé!

Sjukvårdsberedskap för träning enligt bilaga A (SR, Specialreglementet i Motocross) i form av bår samt adekvat sjukvårdsutrustning, ska finnas inom området.

Klubbens kiosk bör vara öppen för försäljning av fika till deltagarna under hela dagen.

Området där aktiviteten bedrivs ska i god tid innan vara väl preparerad för att minska olycksrisken.
Besiktning av banan ska vara möjlig kvällen innan.

Tillstånd och gällande Svemo-banlicens ska finnas för aktuellt område.

Klubben uppmanas att anordna andra aktiviteter på anläggningen som kan engagera barn, ungdomar och vuxna.


Motorcyklar som finns med är enligt följande:
3st Honda CRF 50cc
3st Honda CRF 110cc
1st Honda CRF 125cc
(Undantag: Om det går sönder mc som vi inte hinner åtgärd till aktuell prova på dag)


Avslutningsvis vill Svemo påpeka vikten av att ni klubbar värnar en hög säkerhet på anläggningen vid genomförande av prova-på aktiviteten och era andra aktiviteter!


Frågor gällande bokning etc. kontakta: Gabriel Losell, (gabriel@crosskolan.se)

Läs mer på projektets hemsida


Frågor kontakta Svemo kansli:
Peter Isgren (Banlicens/Försäkringar)
Lena Bleckman (Ansökan Idrottslyftet)

Kontaktupgifter kanslipersonal

Uppdaterad: 2017-02-01 10:07
Skribent: Peter Themer Isgren

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping