Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Utbildning

Utbildning
Utbildningsansvarig i Södra Motorcykelförbundet är:
Malin Nylund,  malin.nylund@svemo.se

Samtliga inbjudningar ligger på hemsidan under utbildningsfliken:
http://www.svemo.se/sv/Forbundsinformation/Kommitteer/Utbildning/Utbildningsplan1/#Sodra

 

Kontaktpersoner SISU inom resp län:

Smålandsidrotten:   lena.moberg@smalandsidrotten.se

Skåneidrotten:   susanne.tagt@skaneidrotten.se

 

SISU Idrottsutbildarna Halland: daniel.ljungberg@sisuidrottsutbildarna.se

SISU Blekinge: magnus.persson@sisuidrottsutbildarna.se


I Södra Motorcykelförbundet kan vi erbjuda följande utbildnKontaktpersoner SISU inom resp län:ingar:

 

Tävlingsfunktionär
Utbildningen görs på KLUBBNIVÅ i lärgrupper via SISU Idrottsutbildare. Den är indelad grenvis och kravet för att gå utbildningen är att deltagaren fyllt 15 år. Till sista träffen bjuds klubbens fackman in som kommer och gör en summering. Här hittar du Södra MFs fackmän:
http://www.svemo.se/ImageVaultFiles/id_7558/cf_44/FACKM-NSD130423.PDF
Klubben ansöker till Svemo om tävlingsfunktionärslicens för utbildade medlemmar på blanketten:
http://www.svemo.se/ImageVault/Images/id_251/ImageVaultHandler.aspx

Tävlingsledare
Om man har tävlingsfunktionärslicensen i botten (grenvis) och är fyllda 18 år kan man sedan gå vidare och utbilda sig till tävlingsledare som är en tvådagars DISTRIKTsutbildning. Deltagarna ska ha haft minst tre dokumenterade chefsuppdrag innan eller skaffat sig dessa efter utbildningen för att få sin licens. Klubben ansöker till Svemo om tävlingsledarlicens efter genomgången utbildning och färdiga chefsuppdrag via blankett som får i samband med utbildningstillfället.

Fortbildning Tävlingsledare
Denna endagars DISTRIKTsutbildning är för Dig som innehar tävlingsledarlicens.
Licensen måste uppdateras vart tredje år.

Barnledare
Tvådagars DISTRIKTsutbildning för klubbarnas barnledare som ska utbilda barn upp tom 12 år och deras vårdnadshavare på klubbnivå i ”Att bli med guldhjälm". Efter utbildningen ansöker klubben om barnledarlicens till Svemo, som berättigar till att hålla guldhjälmsutbildning i den egna klubben samt skriva under ansökan om guldhjälmslicens för klubbens egna förare. Blanketten får i samband med utbildningstillfället.

Tränare nivå 1, motocross
För att gå Tränare nivå 1, motocross krävs förkunskaper via SISUs tvådagars Grundtränarutbildning 1 (GTU 1). Kontakta klubbens SISU-ombud för att hitta lämpligt utbildningstillfälle.
(Förkunskaper som krävs inför GTU 1 är antingen SISUs Plattformen eller Svemos Barnledare.)
Efter genomförd GTU 1 kan du gå DISTRIKTsutbildningen Tränare nivå 1, motocross och därefter kan klubben ansöka om tränarlicens som berättigar att skriva under ansökan om tävlingslicens, motocross för klubbens egna förare över 12 år. Blanketten fås i samband med utbildningstillfället.
Här kan du läsa mer om tränarutbildningen:
http://www.svemo.se/ImageVault/Images/id_6036/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
och om kraven för att behålla sin tränarlicens from 1 januari 2013:
http://www.svemo.se/ImageVault/Images/id_6033/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Miljö
Klubbarnas Miljöansvariga inbjuds till denna endagars DISTRIKTsutbildning. Samtliga klubbar skall ha utsett en miljöansvarig som rekommenderas att deltaga i denna utbildning för att hålla sig uppdaterade.

Besiktning/ljudmätning
På denna utbildning får man lära sig hur det går till att utföra en besiktning och ljudmätning på bästa sätt och vilka regler som gäller.

Uppdaterad: 2016-10-17 19:48
Skribent: Morgan Wirestam

Årsmöte södra den 22/2-2020, Vrigstad Värdshus

2020-01-28

Utbildningsdags i Vrigstad för SMF

2020-01-20

Dags för årsmöte i södra distriktet, 22/2-2020.

2020-01-11


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping