Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Ny Förening?

För att en förening/klubb ska kunna bli medlem av Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet fordras att vi erhåller en ansökan om medlemskap mm. 
Följande ska skickas in till Svemo kansli:

  1. Ansökan om inträde
  2. Blankett för klubbens huvudsakliga inriktning (grenar)
  3. Klubbens stadgar (Vi rekommenderar att nya föreningar använder Riksidrottsförbundets stadgemall när ni upprättar stadgar)
  4. Inträdesavgift 1000:- och årsavgift 1700:-, dvs 2700:- (gäller 2017-18) ska betalas in till Svemo plusgirokonto 15 19 71-9. Ange inträde samt klubbens namn vid inbetalningen.

Obligatoriskt organisationsnummer
I samband med Riksidrottsförbundets stämma 2009 beslutades att medlemsföreningar från och med 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida. Ansökan organisationsnummer

 

Tänk på att det finns vissa namnregler för att bli medlem i Svemo/RF. Vägledning finns på sidan 2 i inträdesansökan och på RF:s hemsida http://www.svenskidrott.se/bildaidrottsforening/Namnregler/ 
Ring gärna Lena Bleckman på Svemo innan ni söker om organisationsnummer för att kontrollera att ert tänkta namn inte strider mot reglerna för medlemskap.

 

Enligt Svemo stadgar kapitel 7 måste klubben ha minst 20 medlemmar för att bli medlem i Svemo.

Svemo styrelse fattar formellt beslut om klubben ska erhålla inträde eller inte. I de flesta fall är detta inte något problem, men det kan ta ca 1 månad innan beslutet föreligger.

 

Har årsavgiften erlagts före 31 augusti har klubben rösträtt vid höstens nationella grenmöten samt vid vårens distrktsårsmöten, annars endast rätt att närvara samt förslag- och yttranderätt.

 

En medlem i föreningen kan ansöka om förarlicens/funktionärslicens och representera klubben så snart klubben vunnit inträde i Svemo.

Har ni frågor kontakta Lena Bleckman, 011-23 10 87, lena@svemo.se

 

Läs mer om medlemskap i Svemo stadgar kapitel 7>>

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida om att bilda idrottsförening

Där finner du även information om

Medlemskap i RF och SF
Namnregler
Ändra namn på idrottsförening - namnbyte
RF:s grundförsäkring
Stadgemall för föreningar
Föreningsstyrelsens ansvar

Uppdaterad: 2017-06-15 08:43
Skribent: Lena Bleckman

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping