Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Licensspärr vid misstänkt hjärnskakning

Rutin för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning vid tävling

 

Tävlingsledare/supervisor/domare har rätt och stöd i reglerna att kunna fatta beslut om licensspärr på grund av att man inte kan utesluta en misstänkt hjärnskakning.

Om tävlingsledare/supervisor/domare tillsammans med sjukvårdsansvarig anser att en förare ska vila, så kan en licensspärr utfärdas, om inte föraren har insikt och fattar det beslutet själv.

Beslut om licensspärr ska alltid grunda sig på ett uttalande av sjukvårdsansvarig på plats. Sjukvårdsansvarig ska därför meddela tävlingsledaren/supervisor/domare muntligt och skriftligt när en misstänkt hjärnskakning inte kan uteslutas.  Skriftligt uttalande görs på sjukvårdsleverantörens egen blankett (tills vi har vår egen Svemo-blankett).

Sjukvårdsansvarig på plats har ett stöd i ”Checklista hjärnskakning” för att kunna bedöma om en misstänkt hjärnskakning föreligger eller inte.


Rapportera misstänkt hjärnskakning

Oavsett om en licensspärr utfärdas eller inte, ska en misstänkt hjärnskakning rapporteras via skaderapport för allvarlig olycka inom 24 timmar – länk till rapporten https://forms.svemo.se/olycka.


Licensspärr eller inte

I rapporten, kryssa i ”misstänkt hjärnskakning” och välj ett av följande alternativ:
- Nej, licensen behöver inte spärras även om risk för misstänkt hjärnskakning föreligger.
- 10 dagar (vuxen från och med det året föraren fyller 19 år)
- 21 dagar (barn/ungdomar till och med det året föraren fyller 18 år)

Förklaring av spärrtider
- ”Nej, licensen behöver inte spärras även om risk för misstänkt hjärnskakning föreligger”
väljs exempelvis om föraren kommer att få vård och vila, till exempel i samband med andra skador, och när det är tydligt att föraren kommer att vila. Hänvisa föraren/vårdnadshavare till hjärntrappan ”Return-to-Race” som finns på Svemos hemsida (Säkerket, Hjärnskakning).

- ”10 dagar (vuxen från och med det året föraren fyller 19 år)”
10 dagar är den vanliga läketiden för en lätt hjärnskakning hos vuxna (från och med 19 år).

- ”21 dagar (barn/ungdomar till och med det året föraren fyller 18 år)”
Även en lätt hjärnskakning tar mycket mer tid att läka hos barn eftersom deras hjärnor är mycket känsligare. Därav har vi en spärrtid för barn/ungdomar på 21 dagar. Medicinska åldern på en barns hjärna räknas upp till mellan 18 och 21 år.

 


Steg till licensspärr
 

  1. Tävlingsledare/supervisor/domare tillsammans med sjukvårdsansvarig/sjukvårdslag meddelar föraren och dess vårdnadshavare/team på plats (alternativt telefonsamtal från Tävlingsledare/supervisor/domare om föraren inte finns kvar på plats) att föraren är avstängd från att tävla/träna denna dag/helg och att licensen är spärrad enligt ett av följande val ifylld i skaderapporten (se ovan):
    - 10 dagar (vuxen från och med det året föraren fyller 19 år)
    - 21 dagar (barn/ungdomar till och med det året föraren fyller 18 år)

Licensspärren släpps automatisk efter den valda spärrperioden. Vill föraren köra tidigare ska föraren skicka in ett läkarintyg, som friskförklarar föraren, till Svemos licensavdelning på licens@svemo.se. Föraren uppmanas att söka vård och få en undersökning!

  1. I och med att licensspärr på grund av misstänkt hjärnskakning rapporteras in via online-formuläret, går det ett mejl till föraren/förarens kontaktperson, licensavdelningen och för information till Säkerhetsrådet, Idrottsgruppen och Medicinska rådet.

  2. Licensavdelningen spärrar licensen enligt instruktion i notifieringsmejlet, som innehåller startdatum (händelsedatum) och spärrperioden (10 dagar/21 dagar).

 

Efter genomförd licensspärr
Samordnare för det centrala säkerhetsarbetet och förbundsläkaren kollar om föraren har haft en hjärnskakning rapporterad tidigare, och när.

1. Om föraren inte har haft en hjärnskakning registrerad sedan tidigare så spärras föraren enligt angiven tidsperiod (10 dagar vuxna/ 21 dagar barn).

Föraren ska få följande information:
- automatiskt meddelande via online-formuläret om att han/hon är spärrad och hur länge, och att det är för sitt eget bästa att han/hon kryar på sig, skickas automatiskt via ”Rapportera olycka-formuläret” när licensspärr har kryssats i.
- Samordnaren för säkerhetsarbetet mejlar information om hjärnskakning och varför det är viktigt att vila (broschyren om hjärnskakning med hjärntrappan) till föraren/vårdnadshavare.

 

2. Om föraren tidigare har haft en hjärnskakning registrerad, så kan Medicinska rådet ta beslut om att spärra föraren tills friskförklaring inkommer.  

Föraren får följande information:
- samma information som en förare som drabbas för första gången får

och:

- tips på rehabiliteringscenter med hjärnkunskap i sin närhet som kan ge stöd/hjälp till återhämtning.
- Är det en elitförare som har skadats, kan förbundsläkare aktivt ta kontakt med föraren, beroende på behov och situation, för att ge extra stöd.   

 


Dokument/verktyg som stöttar hanteringen av licensspärr

- Checklista hjärnskakning
till sjukvårdsansvarig/beredskapsgrupp (snart på hemsidan)
- Broschyr med fakta om hjärnskakning med hjärntrappa
- Lista på rehabiliteringscentren med hjärnkunskap runtom i landet (planerat till hösten 2019)
- Svemos sjukvårdsblankett med egen hjärnskakningsdokumentation (planerat till hösten 2019, till dess använder varje sjukvårdsleverantör sin egen blankett för dokumentation av en misstänkt hjärnskakning och eventuella övriga misstänkta skador.)

 

Vid frågor, mejla till sakerhet@svemo.se

 

Ladda ned rutinen för licensspärr vid misstänkt hjärnskakning >> (PDF)

 

Ladda ned "Checklista hjärnskakning" - ett verktyg till dig som är sjukvårdsansvarig >> (PDF)

 

Ladda ned "Ändringar i Svemo NT med anledning av rutiner licensspärr vid misstänkt hjärnskakning" (PDF)

Uppdaterad: 2019-07-16 15:33
Skribent: Anja Rauch
Epost: anja.rauch@svemo.se

Nyheter

Den 6 april har Säkerhetsrådet haft sitt andra möte för i år, i samband med Snöskoter VM i Boden.

2019-04-17

För att tillsammans kunna göra våra sporter säkrare för våra utövare, funktionärer och publik behöver vi lära oss mer om framförallt allvarliga olyckor som händer på våra tävlingar.

2019-04-10

Den 9-10 februari i Stockholm arrangerade Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet Svemo ett europeiskt möte för en säkrare sport. Fokus var motocross där det finns flest utmaningar eftersom det är en av världens största motorcykelsporter.

2019-02-22

Snart är säsongen igång för alla våra sporter. Ett mycket bra tillfälle för varje klubb att nu se över sitt eget säkerhetsarbete! Välkommen att beställa material som stöttar din klubb i arbetet för en säkrare sport.

2019-02-20

ICE är en förkortning för "In Case of Emergency". Om du skulle råka ut för en olycka eller bli hastigt sjuk är det bra om sjukvårdspersonalen och tävlingsarrangören snabbt kan komma i kontakt med dina anhöriga.

2019-01-15

Distrikt, klubbar och sektioner kan erbjuda sina tävlingsledare och funktionärer en utbildning i krishantering vid allvarlig olycka i samarbete med POSOM.

2018-10-29


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping