Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Tillbaka Skriv ut
Arbetsmöte- Analysgruppen

Analysgruppen för Svemos organisationsutredning träffades onsdag 16 november för att sortera, kategorisera, värdera och fundera kring alla de synpunkter och förslag som kommit in via enkäter, intervjuer och workshops.

 

Vid mötet deltog Calle Myrsell från Gymnastikförbundet som redogjorde för det stora omorganisationsarbete som Gymnastikförbundet påbörjade 1995. Vi diskuterade hur processen gått till, vilka svårigheter de har stött på och hur man anpassar sin organisation enligt medlemmarnas önskemål.

Från RF deltog Tommy Nordmark som arbetar med RFs strategiska arbete med fokus på medlemskap. Han redogjorde för vad en medlem idag förväntar sig, hur ett medlemskap i framtiden kan se ut och hur RF ser på det viktiga medlemskapet.

Gunnar Johnson, tidigare RS ledamot, mångårig ordförande vid Riksidrottsmötena, tidigare ledamot i Riksidrottsstyrelsen och tillika ordförande vid Svemos tre senaste förbundsmöten deltog också och gav sin bild av liknande arbeten i andra organisationer som han deltagit vid eller tagit del av. Gunnar kommer tillsvidare tillhöra Svemos analysgrupp.

 

Mötet ägnades till största delen åt diskussioner kring möjligheter och svårigheter vid en större organisationsförändring, vilka förändringar samhället står inför och erfarenheter som dragits av Calle och Tommy. I många delar kan man se att de önskemål om förändring som inkommit från Svemos egna arbete sammanfaller med de förändringar som Gymnastikförbundets organisationsutredning resulterade i.

 

Etapp 2 i Svemos organisationsutredning närmar sig sitt slut. Det som kvarstår är analyser av det underlag vi har fått in och några workshops, bland annat med kansliet som kommer ske i januari. När etapp 2 är avslutad kommer analysgruppen ta fram ett förslag på eventuella förändringar och kommer att läggas ut löpande på Svemos hemsida.

 

Vill ni läsa mer om resultatet och slutsatser av etapp 2, följ länken >>

 

All information om det som framkommit hittills finns på Svemos hemsida, följ länken >>

 

Vi vill tacka för ert stora engagemang och de åsikter vi fått in i samband med organisationsutredningen!

Uppdaterad: 2016-11-23 14:14
Skribent: Anna Arnér
Epost: anna.arner@svemo.se

Första helgen i april genomfördes en träffpunkt med distrikten för att diskutera organisationsutredningen.

2017-04-11

Framgång inom en idrott mäts ofta i medaljer eller andra sportsliga framgångar. Det må vara vad allmänheten uppskattar och värderar, men för ett förbund är det andra faktorer som avgör hur väl man lyckas. Eftersom det är fakta som sällan når utanför den inre kretsen, finns det därför anledning att i denna krönika berätta om den framgångsresa som Svemo (Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet) befinner sig på.

2017-10-05

Klockan 20:00 17/4 på Kanal 5 får ni följa Jonathans historia om att vara påväg att bli elitidrottare i enduro och plötsligt kraschar som dessvärre leder till förlamning.

2017-04-17


FIM
FIM Europe
Riksidrottsförbundet
SISU
SMC
NMC
Samarbetspartner

If
Intersport
HUAros
Accessdata
KONTAKTA OSS: info@svemo.se 011-231080 Sprängstensgatan 2 Box 2314 600 02 Norrköping